LIVE! ’18 – 15 maart 2018

Ook in 2018 is er wederom een Zaaksystemen in Beeld LIVE! Dit jaar zal dit event plaatsvinden op 15 maart 2018 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Na de zomer zal de inschrijving weer geopend worden. Informatie over de vorige editie is hier te vinden.

Wat is Zaaksystemen in Beeld LIVE concept!?

De insteek is om bezoekers in één middag de mogelijkheid te bieden om een groot aantal zaaksystemen werkend te bekijken en hierover in gesprek te gaan met de leverancier. Interessant voor als u binnenkort een zaaksysteem gaat aanschaffen, er net één hebt aangeschaft of juist al een tijd ervaring hebt. De zaaksystemen werden gedemonstreerd aan de hand van de thema’s klantcontact, de zaakafhandeling, de beheeromgeving en hun unique selling point.

De volgende leveranciers hebben reeds bevestigd aanwezig te zijn bij de volgende editie:

 • Decos
 • Centric
 • Green Valley
 • Truelime
 • Zaaksysteem.nl
 • OneGov
 • Circle Software
 • BCT
 • Split~Vision
 • Exxellence
 • Brein
 • Atos

Wat is Zaaksystemen in Beeld LIVE! niet?

 • Geen winstoogmerk maar een organisatie vanuit een onafhankelijke positie.
 • Geen PowerPointpresentaties maar echte demonstraties van verschillende zaaksystemen.
 • Geen vast programma maar de mogelijkheid om op elk moment te wisselen van sessie.
 • Geen sponsorpakketten maar een gelijke kans voor elke leverancier.
 • Geen verhaal om naar de luisteren maar een demonstratie om op te reageren.

Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017 terugblik