Nieuwste Berichten

Webinars Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is meer dan het ‘traditionele’ procesgericht werken. Het vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme … [Lees verder...]

Zaakgericht werken – iWRITER

Zaakgericht werken is een “hot topic” in zowel de profit als non-profit sector. Case management processen dragen immers bij aan een hogere efficiency en gecontroleerde afhandeling van verzoeken, … [Lees verder...]

Het Waterschapshuis – SAW@

Tien waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor hebben zij een applicatie aangeschaft en ingericht aan de hand van gezamenlijke … [Lees verder...]